Maya-kalenteri-kurssin esittely

Kurssin esittely ja sisältö
Oppaana matkalla Päivi Kaskimäki

Mayojen Long Count, pitkän laskun kalenteri, huipentui talvipäivänseisaukseen 21.12.2012.
Seuraavana päivänä, 22.12.2012 alkoi uusi sykli, 6. Aurinko, jonka pituus on jälleen 5125 vuotta.

Olemme saavuttaneet paikan suhteessa Linnunrataan, jossa maya-tiedon mukaan alkaa uusi sykli ja kultainen tietoisuuden aikakausi. Galaktiset tapahtumat peilautuvat planeetallemme ja heijastuvat jokapäiväiseen arkeemme päivittäin eri tavoin virtaavana energiana.

Mayat jättivät meille perinnöksi kalenterinsa Tzolkinin, jonka mukaan jokaisella päivällä on oma erityinen laatunsa. Tzolkin-kalenteria seuraamalla saamme tietoiseen käyttöömme kulloisenakin päivänä vallitsevan energian, ja voimme säätää oman tekemisen luonnolliseen rytmiin.

Kalenteria seuraamalla saat käsityksen millainen tekeminen on milloinkin suotuisaa, tai miksi yhden viikon päivät voivat olla niin erilaisia tunnelmiltaan ja tapahtumiltaan.

Tzolkinia seurataan henkilökohtaisella tasolla omien Maya-merkkien avulla. Tämä tekee kalenterin seuraamisesta todella mielenkiintoista ja antaa konkreettisen työkalun oman arjen ja ajan hallintaan.

Ajan virta kulkee syklisesti ja sillä on oma luonteensa eri aikoina. Aika on aloittaa, kiteyttää tekemisen suunta, toimia ja vastaanottaa tuotos, sen jälkeen on lepokausi. Jos yrittää olla tehokas, kun onkin levon aika, ei mikään kulje ja asiat takkuilevat. Tietoisena itselle tärkeistä jaksoista voi saada selityksen ja oikean tekemisen tahdin kulloiseenkin päivään tai vuoteen.

Käytössämme on syntymän Maya-merkki ja voimamerkki, sekä vuosienergia, joka vaihtuu kulloisenakin syntymäpäivänä.

Henkilökohtaisten merkkien ja laatujen tietoinen käyttö tukee yksilöllistä kasvua ja omien elämänrytmien ymmärrystä.

Tzolkin on perusyksikkö kaikille Maya-kalentereille. Se on aikamatriisi, jonka jaksoissa pitkällä aikavälillä on näkyvissä ihmisen evoluutio menneeseen ja tulevaan. Me nykymayat olemme jonkin aivan uudenlaisen maailman luomisen alkuhetkillä. Muinainen mayojen kalenteri muuntuu käytössämme tämän päivän moderniksi arjen työkaluksi synnytystyössä.

Olen kirjoittanut opiskelumateriaalin, jossa yhdistyvät mennyt tieto ja omat havaintoni nykyisen arjen tietoiseen käyttöön.

Tzolkin on tahdistin, jonka avulla voit rytmittää itsesi ja tekemisesi vallitsevan päivän energiaan ja luonnolliseen, sisäisen tietosi opastamaan rytmiin. Erityisesti nyt kun olemme käynnistämässä uutta sykliä ja avautumassa uudenlaiseen tietoisuuteen.

Maya-kalenteri on oiva työkalu arjen ja henkilökohtaisen kasvun tueksi.

Maya-kalenteri-kurssin sisältöä:
– Miten päivän energia lasketaan ja mistä erilaisista laaduista se koostuu.
– Miten henkilökohtaiset merkit lasketaan. Näiden laadut ja vuorovaikutus.
– Henkilökohtaiset Maya-merkit ja vuosienergiarytmitys sekä oma voimamerkki.
– Maya-kalenterin erilaiset jaksot, niiden vaikutus ja energia.
– Kuinka kalenteria seurataan ja käytetään henkilökohtaisesti.

Kurssin aikana saat hyvät perustiedot kalenterin käyttöön. Runsaan ja havainnollisen opiskelumateriaalin avulla voit jatkaa ajanlaadun tutkiskelua itsenäisesti. Kurssi voidaan räätälöidä ryhmille sopimuksen ja toiveiden mukaan.

Voit koota oman ryhmän paikkakunnallasi. Ota yhteyttä ja sovitaan yksityiskohdista tarkemmin.