Päivän Kin

 

Maya-kalenterissa tänään päivä:

Pvm / kin 144
Keltainen Magneettinen Siemen

Magneettinen sointu aloittaa uuden aaltojakson. Tulevat 13 päivää mennään Siemen hedelmällistä ajanlaatua ilmentäen. Annan elinvoiman ja elämänilon näkyä koko maailmalle. Millaiseen uuteen kasvuun intuitioni minua nyt opastaa? Suunnistan luonnostaan juuri sinne, missä saan toteuttaa itseäni.
Olen itseni paras opastaja. Tasapainoa tuo oivallus oikeasta ajasta ja paikasta. Luomisen voimina ovat visioinnin taito ja itseluottamus.
Sitoudun aloittamaan projekteja ja suunnitelmia, joissa saan ilmentää parasta, kukoistavaa ja tuotteliasta itseäni.
Kaikessa tekemisessäni tuon esiin itseluottamuksella omat oivallukset ja kasvun hedelmät. Luonnostaan hakeudun sinne, missä tulen kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenäni.