Tähteläiset

Mitä ovat tähti-ihmiset — ja oletko yksi heistä?
Hidasta Elämää -blogikirjoitus 7.6.2014 Päivi Kaskimäki

Planeettamme Maa kiitää huimaa vauhtia avaruudessa, nopeutemme on juuri nytkin 107280 km/h. Elämme parhaillaan suuren syklin taitetta, jossa Maan prekessiokierto, vähän vajaa 26 000 vuotta, on tulossa täyteen ja uusi yhtä pitkä sykli on alkamassa. Maa on tullut uudelle ”aikavyöhykkeelle”, jossa kaikki on syntymässä uudeksi. Olemme siirtymässä kultaiseen ja tietoiseen aikakauteen. Tapahtumaa kuvataan koko ihmiskunnan tietoisuuden avautumisena ja ihmisen evoluution huipentumana. Vanha päättyy ja uutta synnytellään.

Maailmamme muuttuu ja muutosta ovat toteuttamassa planeetallemme inkarnoituvat tähtilapset, nuoret ja heitä edeltäneet esi-tähteläiset. Heitä kutsutaan usein myös indigoiksi, kristalleiksi tai sateenkaari-ihmisiksi. Heitä myös diagnosoidaan mm. autistisiksi, ADHD:ksi tai aspergereiksi. Herkkyytensä vuoksi masennus ja senkaltaiset diagnoosit ovat myös yleisiä.

He edustavat jotakin aivan uudenlaista tietoisuutta, jota täällä ei vielä oikein ymmärretä tai tunnisteta. Moni nuori onkin kovilla, ja siksi päätin listata ajatuksiani. Tästä tuli nyt melkoisen pitkä, toivon että et turhaudu.

Työssäni tapaan paljon näitä uuden ajan ihmisiä, erityisesti nuoria, ja kutsun heitä tähteläisiksi. Samat laadut löytyvät myös monesta iältään vanhemmasta planeetan tallaajasta.

Tähti-ihmisille ominaisia piirteitä

– Lapsena heillä on tunne sisällään, että heillä on jokin erityinen tehtävä tässä elämässä. Heillä on erityislahjakkuuksia tai he ovat monilahjakkaita. Heillä on usein vahva parantamisen kyky. Luovuus ja taiteellisuus on tärkeää.

– He reagoivat herkästi toisten ihmisten tunteisiin tai suuriin väkijoukkoihin. Ottavat herkästi kantaakseen toisten tunnetaakkoja.

– Heidän aistinsa voivat olla äärimmäisen herkkiä, ja heillä on usein vahvoja psyykkisiä ominaisuuksia.

– He tuntevat kaukokaipuuta jonnekin, jota ei löydy tästä maailmasta.

– Ovat kiinnostuneita avaruudesta ja tähdistä. He saattavat viettää paljon aikaa katsellen tähtitaivaalle ja kuin alitajuisesti ymmärtävät, että siellä on maailmoja, jotka ovat heille totta.

– Moni tähteläinen kokee elämäntehtäväkseen sen, että on tullut rakastamaan, kaikkia ja kaikkea, ehdoitta.

– Oikeudentaju ja oikeudenmukaisuus sekä rehellisyys ovat syvästi juurtuneina heidän tietoisuudessaan.

– Varsinkin indigot ovat valmiita myös taistelemaan oikeaksi kokemiensa asioiden puolesta. Joutuvatkin usein haasteellisiin tilanteisiin muun maailman kanssa.

– Heillä on herkkä intuitio ja herkkä sisäänrakennettu viisaus jo lapsena, eivätkä he voi tinkiä näkemyksistään.

– Heillä saattaa olla näkemyksiä ja ymmärrystä, jotka ovat huimasti aikaansa edellä ja vaikeita toisten ymmärtää.

– He näyttävät katsovan maailmaa eri perspektiivistä rakkauden silmin ja rakkauden ymmärryksellä.

– He saattavat tuntea suurta surua, tai jopa fyysistä kipua kohdatessaan epäoikeudenmukaisuutta, luonnon saastuttamista, sotia tai väärinkäytöksiä. Heistä on käsittämätöntä ymmärtää, kuinka ihmiset voivat kohdella toisiaan, eläimiä tai luontoa huonosti, vääryydellä tai rakkaudettomasti. He reagoivat pieneenkin väärinkäytökseen tai negatiivisuuteen poikkeuksellisen herkästi.

– Heille on tärkeää saada elää rakkaudellisessa ja harmonisessa ympäristössä.

– Pyrkivät ilmentämään rakkautta kaikessa tekemisessään.

– Heidän lähellään on helppo olla, koska heidän oma energiansa on sydämellistä ja rauhoittavaa.

– He ymmärtävät mitä on ykseys, ja että jokaisella teolla on seurauksensa universaalien lainalaisuuksien kautta.

– Heillä on varsinkin lapsuudessa mielikuvitusystäviä, jotka ovat heille totisinta totta. He kertovat näistä maailmoista jo lapsena vanhemmilleen, jotka joko ymmärtävät tai vastustavat koko asiaa.

– Vahvat ja todentuntuiset unet sekä yöaikaan tapahtuvat kokemukset ja kohtaamiset ovat ominaisia. Ne saattavat joskus olla myös pelottavia. Varsinkin pienillä lapsilla muut maailmat olentoineen avautuvat unessa niin voimakkaasti, että yö toisensa jälkeen he haluavat vanhempiensa viereen nukkumaan.

– Heillä on konkreettisia kokemuksia ufoista ja avaruusolennoista, tai he ovat kiinnostuneita näistä.

– Heillä saattaa olla kehossaan sellaisia luomia tai fyysisiä poikkeamia, jotka tuntuvat heistä merkittäviltä, symbolisilta.

– He saattavat kokea, että he ovat eri planeetalta kuin muut ihmiset.

Heillä saattaa olla suuriakin vaikeuksia ymmärtää tai sopeutua vallitseviin sääntöihin, normeihin tai elintapaan tällä planeetalla.

Heillä itsellään on rakkaudellinen ratkaisu vallitseviin ongelmiin ja usein myös vahva osaaminen sen toteuttamiseen. Elleivät he pääse vaikuttamaan ja käyttämään lahjojaan, he saattavat sairastua, masentua tai turhautua. Huumeet, alkoholi saattavat tarjota pakotien tästä turhautumisesta ja siitä, että he eivät pääse toteuttamaan tehtäväänsä, johon heillä usein on vahva kutsumus sydämessään.

– Monet kokevat olevansa väärinymmärrettyjä, ja että maailma ei näe heitä ja heidän erityisyyttään.

– Toisinaan he kokevat tämän maailman niin vieraana, että saattavat suunnitella, ja jopa toteuttaa itsemurhan päästäkseen takaisin kotiin.

– Heillä saattaa olla lapsena tunne, että heidän vanhempansa eivät ole heidän oikeat vanhempansa tai perhe ei ole oikea perhe. Oikeat vanhemmat ovat jossain muualla ja tulevat pian hakemaan heidät pois. Heillä saattaa olla suuriakin vaikeuksia sopeutua biologiseen perheeseensä.

– Yleisin piirre heillä on erityisherkkyys, joka ilmenee joko fyysisinä yliherkkyyksinä tai tunnetason herkistymisenä.

– Kovat äänet, vahvat synteettiset aineet, negatiivisuus ja aggressiivisuus saavat heidät reagoimaan tai pois tolaltaan.

– He tunnistavat energiat ja tunnelataukset herkällä sisäisellä vaistollaan ja reagoivat niihin herkästi.

– Heillä on tarve syödä puhdasta ruokaa, harjoittaa kehoaan ja tietoisuuttaan joogalla, meditaatiolla jne.

– He saattavat olla hyvin tarkkoja ruuan suhteen jo hyvin pienenä. Heillä on sisäänrakennettu skanneri, joka kertoo, mikä sopii heille ja mikä ei. Heitä ei kannata pakottaa syömään mitään, mitä he eivät itse luonnostaan valitse, vaikka se olisi terveellistä yleisen tiedon mukaan.

Yleensäkin tähteläistä ei kannata pakottaa tekemään mitään vasten tahtoaan, sillä se rikkoo heidän hyvin herkkää sisäistä ohjaustaan ja saattaa aiheuttaa vahvoja tunnereaktioita tai sairastumista.

He näkevät asiat sydämellään, joten heitä ei voi huijata. Heille voi olla vain täysin rehellinen, aito ja avoin kaikissa tunteissa ja tekemisessä.

Koska he näkevät kaikkien kulissien taakse herkällä intuitiollaan, he joutuvat usein vastakkain sisäisen tietonsa ja ulkoa tulevan yleisesti hyväksytyn tiedon kanssa. Nämä kaksi ovat usein ristiriidassa ja tämä saattaa aiheuttaa masennusta, turhautumista ja vahvoja tunneristiriitoja.

Vastakkainasettelu ilmenee mm. koulussa. Tähtilapset kokevat, että opetettu tieto on väärin tai se on muutoin ristiriidassa heidän sisäisen viisautensa kanssa. Tai opettaja esittää jotakin roolia, joka ei ole yhtä hänen ulkoisen olemuksensa kanssa. Usein he nousevat vastustamaan tätä ristiriitaa tai vetäytyvät passiivisuuteen, jopa masentuneisuuteen.

Tärkeää olisi kuunnella heitä ja antaa heidän olla eri mieltä, vaikka oma ego joutuisikin koetukselle. He ovat tulleet opettamaan rakkaudellista suvaitsevaisuutta kaikille kohtaamilleen ihmisille.

Tähteläiset lähtevät herkästi mukaan energioihin ja kadottavat maa-yhteyden, jolloin olo voi olla irrallinen ja leijaileva, arki hukassa ja rytmit sekaisin.
Monet kokevat, että syöminen maadoittaa ja auttaa heitä tasoittamaan tunnetiloja. Luonto on monelle hyvin tärkeä, ja luonnossa he latautuvat ja tasapainottuvat kaikkein parhaiten. Luonnonmukainen maadoittava ruoka on erittäin tärkeää hyvin herkille tähteläisille.

– Mikäli tähteläinen joutuu olemaan negatiivisessa ilmapiirissä, tai hän joutuu tukahduttamaan sisäisen viisautensa tai intohimonsa ilmentämisen, hän usein sairastuu.

Mikäli tunnistit itsesi edellä mainitusta, olet tähteläinen.

Sinä olet erilainen, ja sinun erilaisuutesi on vahvuutesi ja lahjasi. Sinun ei tarvitse yrittää muokata itseäsi muuksi kuin mitä olet. Sinä olet tullut muuttamaan maailmaa omalla erityislaatuisuudellasi. Sinä olet maailmassa mutta et maailmasta.

Me jokainen olemme osa suurta kokonaisuutta, jossa jokin aivan uusi, mutta tuntematon on syntymässä. Meillä jokaisella on oma tehtävä tässä kokonaisuudessa. Olet juuri nyt oikeassa paikassa ilmentämässä omaa erityislahjaasi. Annetaan oman tähtemme loistaa!

Tähti-ihmisyys — miltä sen herääminen tuntuu?
Hidasta Elämää -blogikirjoitus 7.9.2020. Päivi Kaskimäki

Säännöllisesti saan edelleen yhteydenottoja tuon aiemman tekstini pohjalta. Kuulen, miten se on vihdoin avannut lukijalle maailman, joka selittää omaa erityisyyttä. Moni kertoo itkeneensä sitä lukiessa ja saaneensa puuttuvan palasen itsensä ymmärtämiseen. Sen palasen, jota muu maailma ei vielä hyväksy eikä näe. Päätin sitten jatkaa tuosta aiheesta himpun lisää.

Tähti-ihmisistä kertovan tekstin luettuaan ihmiset kertoivat löytäneensä tien takaisin ”oikeaan” kotiin. Eläminen ihmisyydessä on helpottunut, kun on saanut selityksen sille, miksi kokee olevansa aivan eri planeetalta kuin muut. Toiset olivat aiemmin miettineet, ovatko ollenkaan ihmisiä, kun eivät pysty sopeutumaan tämän maailman muottiin ja näkevät asiat aivan eri tavoin kuin muut.

21.12.2012 Maa planeetta aloitti uuden, noin 26 000 vuoden pituisen syklin evoluutiokierrossaan.

Kriittiset 7 vuotta on kulunut tuosta ”maailmanlopun” hetkestä. Kun katselet maailmaa, huomaat varmasti, miten vanha maailma tosiaan on kuolemassa pois, ja uudet arvot tekevät tuloaan. Olet ehkä huomannut myös omassa persoonallisuudessasi tapahtuneet muutokset, jotka ovat saattaneet laittaa elämäsi aivan uuteen järjestykseen.

Tähän syklin taitteeseen tuntuu syntyneen paljon erityisherkkiä tai muuten valinnoistaan tietoisia ihmisiä, lapsia ja nuoria. He eivät enää unohda, mistä he ovat tulleet, ja miksi ovat syntyneet oppimisplaneetta Maahan. He synnyttävät uutta sydäntietoisuuden aikakautta ilmentämällä aivan uudenlaista ihmistietoisuutta ja ihmisrotua.

Meidät kaikki on tehty tähtipölystä, samoista alkuaineista kuin tähdet. Kehoissamme ja aivoissamme on valtava määrä käyttämätöntä muistia ja uinuvaa kapasiteettia. Halusit tai et, nyt tuo potentiaali on heräämässä. Toiset kutsuvat erikoisia tuntemuksiaan ”ylösnousemusoireiksi”. Itse ajattelen, että tähtimuisti aktivoituu solunesteiden ja DNA:n sopukoissa. Kivut ja tunnemyrskyt ovat oireita siitä, että säädymme uudelle, tietoiselle värähtelytaajuudelle. Keho on kuin työmaa-alue, jossa vanhat informaatiokanavat vaihtuvat uusiin.

Väsymys ja yliaktiivisuus vaihtelevat, unet ovat villejä ja toisinaan ennustavat tulevaa. ”Deja Vu” -kokemukset lisääntyvät ja saatat aistia kadonneita hetkiä päivätajunnassasi.

Keho kipuilee, varsinkin pään ja niskan alueella. Aistit, erityisesti näkö, kuulo ja haju tuntuvat herkistyvän. Selkäranka ja nikamat reagoivat. Hermosto ja kehon meridiaanit, energiaväylät, oirehtivat. Kehon lämpötila vaihtelee kylmästä kuumaan, kuin sisäinen termostaattisi olisi rikki.

Ruokahalu aaltoilee himosyömisestä ruokahaluttomuuteen. Väsymys on yksi yleisimmistä oireista. Unta tuntuisi riittävän vaikka kuinka paljon. Hereilläolon jaksaminen on koetuksella. Toisinaan taas on niin ylivireä olo, että unta tarvitsee tuskin lainkaan. Otamme vastaan uusia tietoisuuskoodeja parhaiten unessa tai levossa. Kehon kuuntelu ja tahdin hiljentäminen ovat tärkeitä. Unet kannattaa kirjata ylös, sillä ne sisältävät tärkeitä johtolankoja ja unikoulun opetuksia juuri sinulle.

Aika nopeutuu, etkä muista enää, mitä teit eilen, saati edellispäivänä. Keskittymiskyky pätkii, ja ajantaju on hävinnyt. Välillä ehdit vaikka mitä, ja välillä aika lipsuu käsistäsi kuin saippua. Ennustamattomat ja erikoiset kohtaamiset lisääntyvät, kun synkronismi kiihdyttää vauhtiaan.

Hyvät suunnitelmat menevät lennosta uusiksi, ja kaikki tuntuu olevan kaaoksessa, jossa näyttää kuitenkin vallitsevan upea järjestys. Pystyt säätymään nopeutuvaan ajan virtaan parhaiten läsnäolossa, yksi asia ja hetki kerrallaan. Tälle kaikelle voit vain antautua, hyväksyä ja luottaa.

Miten tähtitietoisuus sitten näyttäytyy lapsissa ja nuorissa, jotka ovat syntyneet ilmeisesti valmiimpina kuin me vanhemmat Telluksen tallaajat?

Nuorten poikkeuksellisen suuret masennusluvut lienevät tällä hetkellä merkkinä siitä, että yhteiskunnassamme ei ole kaikki hyvin. Koululaitos ja työympäristömme perustuvat monelta osin vääristyneisiin ja epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin. Tämän toimimattomuuden oireet näkyvät herkissä tähtilapsissa ja tähtinuorissa. Masentuneisuus on lisääntynyt mielestäni myös sen vuoksi, että heitä ei vielä nähdä kokonaisuudessaan sellaisina kuin he todella ovat.

Yksi selkein piirre tähti-ihmisissä on se, että he eivät ole tulleet sopeutumaan nykyiseen yhteiskuntaan tai toistamaan aiempia rutiineja. Heitä on erittäin vaikea pakottaa vanhentuneisiin normeihin, elleivät he koe niitä jotenkin omakseen. He ovat tulleet muuttamaan maailmaan sopeutumattomuutensa vuoksi. He eivät yksinkertaisesti pysty toimimaan itseään tai sisäistä tietoaan vastaan. He masentuvat tai sairastuvat, mikäli heidät pakotetaan sellaiseen muottiin, joka ei kutsu heitä luonnostaan.

Toiset heistä ovat kaikkitietäviä ”Besserwissereitä” jo lapsena. He aiheuttavat ärsyyntymistä ympäristössään ja haastavat epäoikeudenmukaiset auktoriteetit kuten vanhempansa tai opettajansa raivon partaalle. He eivät arvosta pelkkää ikää tai ulkoista titteliäsi. He arvostavat vain sitä, kuinka aito ja rehellinen olet sydämessäsi, sanoissasi, ajatuksissa ja teoissasi. He näkevät lävitsesi ja tietävät, oletko yhtä kaikkien puoliesi kanssa vai esitätkö opittuja ja egoistisia rooleja.

Heidän kanssaan voi käydä syvällisiäkin keskusteluja heidän ollessaan vielä hyvin pieniä. Kaksivuotias taapero saattaa välillä ilmentää toimillaan hyvinkin viisaan ja suuren sielun älykkyyttää. Tähtinuori saattaa pohtia universaalisia asioita jo ala-asteella tai ennen sitä. Kun kohtelet heitä kunnioittavasti, huomaat, että välillenne syntyy erityinen yhteys, jossa paljon tietoa siirtyy näkymättömällä taajuudella ja toisinaan ilman sanoja.

He tekevät äärimmäisen tarkkoja havaintoja ympäristöstään ja reagoivat vahvasti sen signaaleihin jo vauvaiästään asti. Usein he ensin tutkivat ja tekevät havaintoja ennen kuin lähtevät mukaan toimintaan tai ottavat sinut luotetukseen.  Aivan kuin he katselisivat maailmaa jostain hyvin kuninkaallisen korkeasta tietoisuudesta käsin ja odottavat tulevansa kohdelluksi arvonsa mukaisesti. Heillä näyttää olevan kaiken toimintansa ytimessä universaalisen rakkauden tietoisuus.

Muita yleisiä tähtipersoonallisuuden piirteitä

 • Heillä on rakkaudellinen ratkaisu vallitseviin ongelmiin. Elleivät he pääse toteuttamaan kutsumustaan ja käyttämään lahjojaan, saattavat sairastua tai masentua.
 • Heillä saattaa olla lapsena tunne, että heidän biologiset vanhempansa eivät ole heidän oikeat vanhempansa, tai perhe ei ole ”se” oikea perhe. Oikeat vanhemmat tulevat hakemaan heidät pian pois.
 • Saattavat olla haastavia tai vaativan erikoisia vauva- ja leikki-iästä lähtien. He tuntuvat menettävän kärsivällisyytensä hyvin helposti tai reagoivat ympäristöön erityisen herkästi itkulla tai muulla tavoin. Tarvitsevat paljon vanhempien läheisyyttä ja saattavat takertua heihin vahvasti.
 • Saattavat haluta nukkua aikuisen läheisyydessä vielä yläasteellakin. Öiset unimaailmat tuntuvat avautuvan liian pelottavina yksin kohdata.
 • Muistavat aiempia elämiään ja saattavat puhua lapsena esimerkiksi isoäidistä, joka oli siinä ”Kiinan elämässä”.
 • Saattavat muistuttaa vanhempiaan kuten. ”Äiti, muistathan, että kaikkein tärkein on rakkaus!”
 • Toiset oppivat laskemaan, kirjoittamaan ja lukemaan poikkeuksellisen nuorena. Saattavat kokea ulkoa tulevan opetuksen koulussa tai päiväkodissa vääränlaiseksi tai jopa alikehittyneeksi ja turhautuvat helposti. Oppivat usein parhaiten etsimällä itse tietoa tai työpajatyylisessä opetuksessa, luontokoulussa tai kotiopetuksessa.
 • Kärsivät suuresta luokkakoosta energiakakofonian vuoksi.
 • Heitä saatetaan kiusata, sillä heidän ympärillään on erityinen näkymätön energiakenttä, joka outoudellaan herättää erilaisia tunnetiloja muissa. Aivan kuin he näkisivät toisten läpi tai olisivat jotenkin selittämättömällä tavalla erikoisia. Tätä voi esiintyä lapsuudessa tai myöhemmälläkin iällä.
 • Näkevät opettajiensa läpi ja haastavat heitä eriävillä mielipiteillä. Karttelevat ihmisiä, joilla on ”tummat värit” ympärillään.
 • Monet heistä näkevät toisten energeettiset värit ja aurakentät tai valopalloja ja erityisiä valoilmiöitä.
 • He eivät kehity aina normikäyrien mukaan. Esimerkiksi taaperoiässä puhe saattaa monella kehittyä odotettua myöhemmin ikään kuin opettaisivat ympäristölleen telepaattista ja äänetöntä kommunikointia.
 • He saattavat reagoida hajuihin tai ääniin erittäin herkästi tai vastenmielisesti.

He näyttävät erityiset piirteensä vain niille, joihin luottavat ja joiden uskovat ymmärtävän sisäisiä maailmojaan. Saattavat jo hyvin pieninä alkaa säästää vanhempiaan omalta erityisyydeltään ja pyrkivät katkaisemaan intuitiiviset tähtitaajuutensa. Näin tehdessään he päätyvät kuristamaan itsensä liian pieniin ”nahkoihin” aiheuttaen sisäistä ja psyykkistä ristiriitaa itselleen.

Yleisin piirre on erityisherkkyys, joka ilmenee fyysisinä yliherkkyyksinä tai tunnetason herkistymisenä. Luonnostaan tunnistavat vallitsevan ympäristön energian. Helposti he lähtevät hoitamaan ja auttamaan ottaen suuriakin taakkoja tai vastuita sydämelleen jo hyvin pienenä.

He kokevat olevansa eri planeetalta kuin muut ihmiset. Epäilevät, ovatko ihmisiä lainkaan, kun aistivat ja reagoivat kaikkeen niin herkästi ja eritavoin kuin muut ihmiset. Tuntevat olevansa väärinymmärrettyjä, oudoksuttuja ja että maailma ei näe heitä ja heidän erityisyyttään.

 • Ovat äärimmäisen ankaria ja vaativia itselleen. Kaiken pitäisi mennä täydellisesti ja muut huomioiden rakkaudellisen rakentavasti. Aivan kuin muistaisivat olevansa jotain paljon parempaa ja kyvykkäämpää. Ikään kuin he tuntisivat olevansa suuremmassa vastuussa itsestään ja muista.
 • Ovat usein äärimmäisen intuitiivisia ja älykkäitä. He pitävät kyvykkyytensä piilossa niiltä joihin eivät luota. Heidän viisautensa on toisinaan sellaista laatua, että nykymittareilla se ei tule esiin tai pääse näyttäytymään. Heidän intuitiivinen älykkyytensä on aivan uudenlaista sydämentietoisuutta.
 • Vaikeuksia ymmärtää tai sopeutua vallitseviin sääntöihin, normeihin tai elintapaan. Toiset heistä ovat valmiita puolustamaan itseään jopa raivokkaasti. He osaavat venyttää ympäristön rajoja ja sietokykyä poikkeuksellisin tavoin.
 • Toiset vain vetäytyvät pois kaikesta, jättäen koulut tai muut toimensa kesken. Heille on tärkeää energioiden harmonia ja tasapainoinen virtaus, oikeanlaiset arvot. Status ja ulkoiset arvonmittarit ovat merkityksettömiä, eikä niiden tavoittelua koeta tarpeelliseksi, ne ovat enemminkin seurausta intohimonsa toteuttamisesta.
 • Näkevät ja kokevat laajemmasta perspektiivistä, rakkaus tietoisuudesta käsin. Kärpästäkään ei haluta satuttaa. Lemmikit ovat äärimmäisen tärkeitä.

Heillä on myös näitä piirteitä:

 • Hoivaamisen tai parantamisen kyky. Hoitavat mm. kotieläimiä tai kasveja.
 • Luonto ja sen hyvinvointi on merkityksellistä ja tärkeässä roolissa.
 • Erityislahjakkuuksia tai monilahjakkaita.
 • Sosiaaliset taidot voivat olla ”puutteelliset”. Viihtyvät yksinäisyydessä, omissa oloissaan, tutkien sisäisiä maailmojaan ja tehden havaintoja.
 • Todentuntuiset mielikuvitusystävät tai hyvin vilkas ”mielikuvitus”.
 • He tuntevat kaukokaipuuta jonnekin, jota ei löydy tästä maailmasta.
 • Ovat kiinnostuneita avaruudesta ja tähdistä.
 • Kokevat merkittäviä unia tai öisiä kohtaamisia. Opiskelevat ”unikoulussa”.
 • Herkät aistit tai selvätietoisuuden kyky.
 • Kokevat elämäntehtäväkseen kaiken ja kaikkien ehdottoman rakastamisen.
 • Luomia tai fyysisiä poikkeamia kehossaan, jotka tuntuvat muistuttavan alitajuntaa ”kodista” ja toimivat tärkeinä symboleina.

Toisinaan tuntevat vahvaa vetoa tatuoida kehoaan erityisin symbolein, värjäävät hiuksiaan räikeästi tai pukeutuvat erityisellä tavalla. Kuin haluaisivat ilmentää tähtikodista tuttua, alitajuista ulkomuotoa.

Heillä saattaa olla ongelmia oman seksuaalisuutensa ja sen määrittelyn kanssa. Toiset kokevat olevansa androgyynejä, sukupuolettomia, tai he ilmentävät seksuaalisuuttaan muutoin yksilöllisin ja erityisin tavoin.

Heillä saattaa olla haasteita suhteessa ruokaan. Anoreksia, bulimia tai muutoin erikoinen suhtautuminen ruokaan näyttäytyy. Eri värejä tai ruoka-aineita ei esimerkiksi saa sotkea. He saattavat kokea kiinteän ruoan ällöttävänä tai vaikeasti sulatettavana. Aivan kuin olisivat tottuneet valoravintoon. Usein eivät tarvitsekaan paljon ruokaa ollakseen kuitenkin hyvin terveitä.

Tähtinuoret aistivat toisten emootiot fyysisesti tai psyykkisesti. Heillä on vahva myötäelämisen kyky. He tunnistavat muiden tarpeet ja lähtevät helposti auttamaan tarvitsevaisia. He ottavat ystäviensä ja ympäristön huolet herkästi kantaakseen. He tuntevat suorastaan fyysistä kipua kohdatessaan epäoikeudenmukaisuutta, vihaa tai väärinkäytöksiä erityisesti, jos se kohdistuu viattomiin ihmisiin, lapsiin tai luontoon.

Kovat äänet, negatiivisuus ja aggressiivisuus saavat heidät reagoimaan herkästi ja järkyttävät heidän tunnetasapainoaan tai sairastuttavat fyysisesti.

Toisinaan tähtinuori kokee normaalit psykologian hoitomuodot tai analyysit jopa enemmän hajottavina ja sairastuttavina kuin auttavina itselleen. Tieteemme ei vielä tunnista eikä hyväksy näkymättömiä, intuitiivisia maailmoja, jotka kuitenkin vahvasti vaikuttavat nuoren tai lapsen olemuksessa.

Heidän monet ongelmansa saattavat johtua sisäisestä ristiriidasta, siitä että heitä ei nähdä kokonaisvaltaisesti sellaisina kuin he ovat. He eivät ole saaneet ulkoista vahvistusta tai hyväksyntää sille, minkä he vaistonvaraisesti tietävät sisällään omaksi totuudekseen. He ovat poikkeuksellisia tähtiolentoja, jotka ovat yhdistämässä jotain ennen kokematonta ihmiskehossa elettäväksi.

Kannustaisinkin kaikkia näiden tähtiherkkisten läheisiä hyväksymään heidän erikoiset ja utopistiset ajatuksensa vähättelemättä niitä. Mieluummin kysele lisää ja ole uteliaan hyväksyvä. Olet saamassa poikkeuksellista tähtiopetusta mestarilta, kunhan olet valmis avartamaan perspektiiviäsi.

Erittäin tärkeä keino auttaa erityisherkkää tähteläistä on maadoittuminen. Toisille se on ruoka, toisille se on luonto. Pihalla ja luonnossa oleilu ja puuhastelu, paljain jaloin kävely ovat suorin tie maayhteyteen. Toimiva tapa on myös visualisointi, jossa viedään omat juuret tai energia suoraan Maapallon keskustaan ja hengitellään sieltä voimaa itseen.

Tähtinuoret ja lapset haastavat vanhempiaan, että nämä olisivat heidän puolustajiaan ja tukijoitaan vaikeassa maailmanmuuttamistyössään. Ole rohkea toimimaan radikaalillakin tavalla silloin, kun tiedät, että se on lapsesi hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Pidä hänen puoliaan vaikka millä hinnalla. Uskalla haastaa auktoriteetit ja vanhentuneet tai toimimattoman rutinoituneet rakenteet.

Saatoit tunnistaa jotain tuttua itsestäsi tai nuoruudestasi tästä tekstistä. Anna tunnelmien säilyä analysoimatta turhia. Se on sinussa elävä tähtisiemen, joka kyllä muistaa, jos annat sille luvan.

Saatoit myös tunnistaa kuvauksista lähelläsi olevien lapsien tai nuorten piirteitä.
Toivottavasti tällä tiedolla olet valmiimpi ymmärtämään ja tukemaan heitä työssäsi tai vanhemmuudessa.

Lapset ovat aina haastaneet ympäristöään ja vanhempiaan kasvuun ja uudistuvaan kehitykseen. Nykynuoret ja lapset ovat tekemässä tällä kertaa poikkeuksellista kvanttihyppyä!

Maailma ei muutu sopeutumalla, se muuttuu rohkealla kyseenalaistamisella.

Kaikki esimerkit tässä tekstissä ovat lähtöisin todellisesta elämästä. Ne ovat syntyneet kohtaamieni lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kertomuksista tai omista tosielämän havainnoistani.

Jälkikirjoitus
1.11.2022

Olen kirjoittanut tekstit jo vuosia sitten. Tässä ajassa samaiset teemat tuntuvat kuitenkin vain vahvistuvan. Yhä useampi kokee erilaisuutta ja kaipuuta jonnekin, jota ei tunnu löytyvän tästä maailmasta.

Moni nuori tai aikuinen on saanut selvyyttä persoonaansa, aivan kuin sen ”puuttuvan palasen” tähteläiskuvauksieni myötä. Näitä piirteitä ymmärtämällä on pystynyt sopeutumaan maailmaan ja sen haasteisiin sujuvammin. On oppinut ymmärtämään itseään ja erilaisuuttaan huikeana voimavarana. Osaa suhtautua kokemuksiinsa luonnollisemmin ja hoivata itseään oikein niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Huikeita oivalluksia Sinulle tähtiajatuksieni myötä.

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä, kun haluat jakaa kokemuksiasi tai tutustua aiheeseen lisää.

Rakkaudella,
Päivi Kaskimäki

info(at)paivikaskimaki.com